WebLogoStBaafs

In het voorjaar 1968 werd op een bestuursvergadering van de KWB Sint-Baafs een voorstel op tafel gelegd om een schuttersclub op te richten.
Luc Laridon, lid van de schuttersclub “La Brugeoise” was bereid de organisatie op zich te nemen.
Op 1 oktober 1968 was de samenstelling van het bestuur een feit met als
Voorzitter en secretaris:Luc Laridon
Schatbewaarder: Leon Vercayie
Commissarissen: Jozef Soens, Norbert Laridon, André Bouckaert en Marcel Osaer.
In de toenmalige feestzaal van het Centrum Sint-Baafs in de Legeweg 83 te Sint-andries vond de eerste schieting op 27 oktober 1968 plaats.
Er waren12 leden aanwezig.
Na 1 jaar telde men reeds 30 leden en ging het eerste kampioenschap van start in 1969.
Eveneens in 1969 vond de eerste sire en sirinne schieting plaats op de liggende wip, deze gaat sindsdien jaarlijks door.

In 1974 werd een nieuw bestuur gekozen met als voorzitter Marcel Osaer.
Onder het nieuwe bestuur werd een tweede jaarlijks evenement opgestart: de koningschieting, ook deze wordt nog steeds jaarlijks ingericht.
In 1978 werd een nieuwe schietstand gebouwd in het Sint-Baafs centrum en werd op 1 september van dat jaar officieel geopend.

Naast het luchtkarabijnschieten op doel en op de liggende wip werd in het seizoen 1981-1982 een derde discipline gelanceerd met het luchtpistool schieten op doel.
Deze drie disciplines worden nog steeds tot op vandaag beoefend door een 40-tal leden, onderverdeeld in drie categorieën bepaald aan de hand van de scores.

In 2001 werd een volledig nieuw bestuur verkozen met als Voorzitter: Rik Van Belle.
Er werden ook onder dit nieuwe bestuur nieuwe evenementen ingericht.
In 2009 werd voor de eerste maal het Open Brugse Kampioenschap luchtkarabijn op de liggende wip ingericht.
De Sint-Baafsschutters nemen sinds 2011 ook deel aan de competitie van het Gewest Brugge.
Hieraan nemen vijf clubs uit Brugge, Knokke en Loppem deel.

20180917 Fotos alle sire en sirinnes

Alle Sires en Sirinnes

20181012 KW artikel 50 jarig bestaan SBS 1

 
 
 

Installatie digitale schietstanden

De kogel is door de kerk, het installeren van digitale schietstanden bij Sint Baafsschutters is een feit.opticscore messrahmen e1445427517288

Met hulp en medewerking van het stadsbestuur van Brugge  zijn we in het tussen seizoen (eind juni tot eind augustus '22) gestart met de verbouwingswerken.

Ondertussen kunnen we reeds melden dat de schietstanden geplaatst zijn en klaar staan om de software te installeren.

20220712 093829        20220712 114244

De bar en de schietstand zijn reeds geschilderd nu nog enkel het plaatsen van de score schermen in bar en zaal
en dan kunnen we de PC en netwerk software installeren.

Meer Foto's Klik hier